Fundusze Europejskie
+48 726 246 686Mailbiuro@mukos.pl

Jet Groutingu zabezpieczaniu wykopów palowaniu fundamentów Usługi Geotechniczne Mukos
Specjaliści w
section-520efa8
section-6be5dd5

Firma MUKOS

Profesjonalizm rodzi się z pasji

MUKOS to przede wszystkim wykwalifikowana kadra inżynierska z doświadczeniem uzyskanym w różnych sektorach budownictwa. Wieloletnie prowadzenie realizacji budowlanych oraz indywidualne podejście do każdego projektu pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez Inwestorów, Generalnych Wykonawców oraz Kadrę Inżynierską. Kierując się fachowością, rzetelnością oraz partnerską współpracą stajemy się innowacyjnym wykonawcą w zakresie robót geotechnicznych.

steps

Proces współpracy

Wypracowane schematy

step image

Ocena gruntów

step image

Planowanie strategii

step image

Wzmacnianie podłoża

section-9f23957

Nasze usługi

Jesteśmy specjalistami w poniższych kategoriach

Palowanie fundamentów

Pośrednie posadowienie obiektów budowlanych projektuje się, gdy nośność warstw gruntu przy powierzchni jest niewystarczająca dla przekazywanych obciążeń lub gdy gabaryt fundamentu bezpośredniego jest ekonomicznie nieuzasadniony. Palowanie fundamentów stosuje się w przypadku konieczności ograniczenia osiadań konstrukcji. Najczęściej wykonuje się pale przemieszczeniowe, wiercone pale CFA, mikropale lub pale prefabrykowane. Jako wzmocnienie podłoża zastosowanie znajdą również kolumny DSM lub jet grouting.

Zabezpieczenia skarp i wykopów

Rozwój budownictwa przyczynia się do wzrostu gęstości zabudowy miejskiej. Coraz częściej roboty budowalne prowadzone w towarzystwie „sąsiada” wymagają zabezpieczeń ścian głębokich wykopów. W zależności od bezpośredniego otoczenia wykonywanych prac oraz warunków gruntowo-wodnych, zastosowanie mają różne formy obudowy wykopu. Główne technologie to: obudowa berlińska, palisada żelbetowa, ściana szczelinowa lub ścianka szczelna (grodzice). Ponadto postępująca infrastruktura wymusza profilowanie skarp pod nienaturalnym kątem.

Podbicia fundamentów

Podchwycenie fundamentów ma zastosowanie przede wszystkim w następujących sytuacjach:
• obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu
• występują nadmierne osiadania istniejącej konstrukcji
• konieczność wzmocnienia istniejących fundamentów obiektu
W takich sytuacjach świetnie sprawdza się technologia jet grouting. Wykorzystując żerdź wiertniczą o niewielkiej średnicy, można wykonywać pale o znacznych rozmiarach.

Przesłony uszczelniające

Zabezpieczenia przeciw filtracyjne wykonuje się jako przegrody poziome lub pionowe. Główne rodzaje to: przesłona zupełna – wykonana do naturalnie nieprzepuszczalnych warstw gruntu lub przesłona zawieszona – mająca na celu wydłużenie filtracji wód podziemnych. Podstawowe technologie wykonania to: wgłębne mieszanie gruntu (DSM), WIPS, iniekcja niskociśnieniowa oraz iniekcja wysokociśnieniowa (jet grouting). Przesłony uszczelniające wykorzystuje się przy: wykopach w gruntach nawodnionych, zaporach ziemnych oraz wałach rzek.

section-07951d4

Nasze Technologie

Stale ulepszamy nasze procesy

Mikropale

Mikropale iniekcyjne znajdują szerokie zastosowanie w geotechnice

Kotwy i gwoździe gruntowe

Kotwy gruntowe główne zastosowanie znajdują przy zabezpieczaniu głębokich wykopów oraz konstrukcji oporowych.

Pale CFA

Technologia polega na wierceniu otworu w gruncie i wynoszeniu urobku technologicznego na powierzchnię terenu.

Jet Grountig

Jet grouting polega na wypłukaniu struktury gruntu za pomocą wysokoenergetycznego strumienia cieczy z jednoczesnym zmieszaniem z zaczynem cementowym, tworząc cementogrunt.

Obudowa Berlińska

Ściana berlińska składa się z pionowym elementów nośnych w zaprojektowanym rozstawie, a wypełnienie przestrzeni pomiędzy nimi jest z wykorzystaniem kantówek drewnianych.
section-265ea01

Wieloletnie prowadzenie realizacji budowlanych oraz indywidualne podejście do każdego projektu pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez Inwestorów, Generalnych Wykonawców oraz Kadrę Inżynierską.

Masz pytania? Chętnie oddzwonimy!